Föremål

Här är oroo, i döden roo... Förestält uthi een christelig predikan hållen tå ... Herr Carl Gustaf Wrangel ... wardt begrafwen ... uthi Stockholm och kongl. Riddare kyrkia åhret 1680 the 21 september aff Johanne Vultejo ... Tryckt i Stockholm aff Hans Georg Eberdt, åhr. 1681.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Pärmfyllnad: trä.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1681, 1700 (1681; 1700 (bandets tillverkning); 1681 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Eberdt, Hans Georg (Tryckare), Vultejus, Johannes (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 109322_SKOBOK