Föremål

Letzte Ehren Bedienung dem...Graffen...Hn. Carl Gustav Wrangeln...erwiesen am Tage dero geschehenen Hoch Gräfl Leich-Beerdigung, war der 1 Decembr. Anno 1680. von Christoph Haltsen Königlicher Schwedischen alten Feldt-Hoff-Guarnison Prediger.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok, Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Haltsen, Christoph (Författare), Eberdt, Johann Georg (Tryckare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111097_SKOBOK