Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Lodbössa ändrad till flintlås, Teschen(?), 1600-talets slut.

Åttsidig pipa med trumf, 6 räfflor, bombredd 2,5 mm, rund i noten. Punsad slingdekor i tre fält. Framför svansskruvbladet en stämpel: K M (H?) över en sexuddig stjärna (LRK vägl. 1921: 240). På v. sida en otydlig stämpel?. Riktmedel: Blånerat, profilerat rörsikte, solsikte med v-skåra, inlaxat stolpkorn av koppar. Fästning: Tre häften, det mellersta avbrutet. Pipan fäst med krysskruv underifrån (iskruvad genom avtryckarblecket bakom avtryckaren) samt två (urspr. tre) pipstift av ben. Flintlås med kantigt, 200 mm långt låsbleck med graverade akantusslingor. Mellan batterifjäderns armar en kvadratisk stämpel: P V (ligatur) G och därovanför tre droppformiga blad (LRK vägl. 1921:358). Bladgraverad, s-formig hane med fasade kanter, motstöd och varhake, s-linjer på nötskruven. Fängpannans undersida och fals kantiga, eldstål med rundad överkant och stötklack som volut, batterifjäder med flikigt fjäderlöv. Flikig, blånerad studel över nöten. Fästning: Två låsskruvar. Avtryckare med upprullad ände. Avtryckarbleck av stål. Brun helstock av teschitztyp med kolvlåda, av rosenträ med inläggningar av ben och pärlemor i form av tunna slingor, punkter, blommor, blad och djur. Bakplåt av ben med dubbel kantrand, rund kolvknapp av stål. Kolvlådelock med två graverade benbeslag, tumskåra och pärlemoroval. På anslaget en pärlemorcirkel med koncentrisk ring, ovaler, 2 sniglar, 2 djurhuvuden. På kolvhalsens sidor 2 sniglar, 2 ovaler (sol?). Mellan låsskruvarna 1 snigel, 2 låsskruvbrickor av ben i form av groteska rankfigurer, det mellersta skruvhålet igensatt. På framstocken hund + träd, räv, hare + träd. Tre pipstiftbrickor i form av runda rosor av ben. Rombisk spetsrörka av trä (utbytt?), överrörka av ben med akantusdekor (utbytt?). Varbygel med 3 fingerlägen, bakre armen inskruvad i stocken, kort, treflikig främre arm. Tillbehör: Laddstock, l: 982 mm, invändigt gängad stålskoning, l: 150 nmm. Krats i kolvlådan (nr ?).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning flintlåslodbössa
Kategori Bössor
Material Stål, Rosenträ, Pärlemor, Koppar, Ben
Storlek Längd 838 mm (pipa)
Teknik Blånering, punsning, gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1680 – 1699 (1600-talets slut)
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Inskription Dekor: sniglar, Dekor: hund, Dekor: räv, Dekor: hare, Signatur/Påskrift: P V G och tre blad, Signatur/Påskrift: KM över sexuddig stjärna, Signatur/Påskrift: KM över sexuddig stjärna, Signatur/Påskrift: P V G och tre blad
Föremålsnummer 2926_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1807