Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sporre

Sporre av mörkanlöpt stål med yttäckande orneringar av rankor och punkter i påslaget silver. U-formiga skänklar med hals 39 mm lång nedåtböjd 15-uddig klinga. Vid skänklarnas ytterändar dubbla ringformiga hål (för fästande av sporrläder), vid denena rund, välvd knapp på hals.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sporre
Kategori Sporrar
Material
  • Stål
  • Silver
Storlek
  • Längd 116 mm
  • Bredd 94 mm
  • Vikt 100 g
Teknik
  • Mörkanlöpning
  • Påslagning
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6606_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4546:b
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål 6605_LRK