Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hjullåspistol, puffert - Braunschweig

Rund, på kammaren åttsidig pipa med trumf, rektangulärt, böjt svansskruvblad. Vid övergången rund-kantig del samt på tre ställen på kammaren inskurna ringar. På pipans ovansida påslagen guld-och silverdekor, på svansskruvbladet rankverk (moresker) av silver med guldblad. Framtill och baktill på kammaren förgyllda fält med stora blad, däremellan rankverk samt en landsknekt (hakeskytt) av guld och silver med musköten på axeln. Baktill på den runda delen en man (officer) i liknande dräkt med stav i handen. Framtill på pipan ett förgyllt fält med bladdekor. Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån (varbygelns skruv) samt två pipstift av stål (ej ursprungliga), det främre dolt av rörkan. Hjullås av tysk typ, plant låsbleck med påslagen dekor, kantlinjer samt rankverk av silver med inflikade guldblad. På låsbleckets bakre del en förgylld studel och blad från en virvelsäkring. Hjul fäst med en förgylld ring och en välvd kapsel med dekor som på låsblecket, infogade sexbladiga blommor, två med guldblad och silvermitt, två med omkastade färger. Förgylld fängpanna med streckdekor, fängpannelock med rörlig arm, ovalt, kulformigt, förgyllt grepp, på låsbleckets kant därunder påslagen silverdekor, kantlinjer och sexuddiga stjärnor. Tryckknapp med förgyllt skruvhuvud. Förgylld hane med åsad, framtill något svängd kropp, kantig hals med svängd framkant. Rektangulära, från sidan rombiska käkar, underkäken lös, käkskruv med fyrsidigt huvud. Smal, något timglasformig, förgylld studel. Förgylld, framtill rundad hanfjäder med bladdekor baktill, droppformigt, förgyllt löv med liten ändknopp. På invändiga låsdelar streckdekor. Fästning: Två låsskruvar från h. sida. Rak, svarvad, förgylld avtryckare. Avtryckarbleck av ben. Helstock av trä (apel eller päronträ) med i vinkel mot pipan svagt böjd, bakåt avsmalnande kolv med stor, rund kolvkula, d: ca 76 mm, h: 64 mm, centrumplattan saknas. Yttäckande, starkt skadade inläggningar av ben i form av rankverk och punkter med däri infogade rullverkskartuscher och figurer, kantlister med flätmönster. Bakom låsskruvarna ett barn med lyft bägare, sittande på ryggen av en krypande människa, båda nakna. Vid kolvkulan en drake, på stockens undersida vid kolvkulan ett sittande lejon. Framför varbygeln stående man i östeuropeisk (sarmatisk) dräkt med lång rock, kroksabel och gevär på axeln. På framstocken plattor med rullverkskartuscher. Laddstocksrännans täckplatta saknas. Näsband med enkel bladdekor. På kolvryggen, runt kolvänden samt i fyra band över kolvkulan förgyllda mässingsband med reliefdekor i form av fruktknippen och maskaroner. Runt framstocken mellan banden maskaroner och rankverk med punkter av ben. Enkel, smal varbygel av förgyllt stål, framstolpen fäst med krysskruven, bakstolpen inskruvad i kolven. Sidbleck med stjärndekor av guld och silver, förgylld, smal bältehake, l: 102 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hjullåspistol
Kategori Pistoler
Material
 • Stål
 • Silver
 • Mässing
 • Guld
 • Ben
Storlek
 • Vikt 2050 g
 • kaliber 15 mm
 • Längd 293 mm (pipa)
 • Längd 521 mm
Teknik
 • Blånering
 • Förgyllning
 • Påslagning
 • Drivning
 • Inläggning
Antal 1
Datering
 • 1575-01-01 – 1600-01-01
 • 1580 – 1599

1500-talets slut

Tidigare ägare Karl XII av Sverige
Inskription
 • Dekor: krigare polsk m musköt o sabel
 • Dekor: barn naket m bägare ridande på m
 • Dekor: drake
 • Dekor: musketerare
 • Dekor: officer m stav
Föremålsnummer 12724_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1663
Litteratur
 • De tyska "Kleinmeister" och dekoreringen av vapen, Hellner, 1966, avb. på sida: 1 (Hellner, Brynolf)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXII: 59 (Drejholt, Nils)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 303
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXII: 59 (Drejholt, Nils)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: KXII: 59 (Drejholt, Nils)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Titel
Konung Karl XI:s
Text
1 Puffert, med hjullås utan laddstock, utarbetad och förgyld, stocken inlagd med ben, mycket utfallet, med en stor knapp, beslagen af messing, förgyld (föröfrigt mycket söndrig). Rubrik: Pistoler och poffertar Tid. inv. nr.: 421 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 421
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Pofert med utarbetadt och förgylt hjullås Tid. inv. nr.: 421 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 52 Sida i föreg.inv.: 431
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Konung Karl XI:s
Text
1 Puffert med hjullås utan laddstock, utarbetad och förg., stocken inlagd med ben, deraf mycket utfallet, med en stor knapp, beslagen af messing förg.; är mycket söndrig. Rubrik: Pistoler och poffertar Tid. inv. nr.: 421 Sida: 24 Nr. i föreg. inv.: 421
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Högstsalig Hans Kongl. Majst Konung Carl XItes Pistoler
Text
En Puffert med Hjul Lås, utarbetadt och förgyldt, utan FlintSten; Pipan förgylld, Ståcken inlagd med Ben,d äraf mycket utfallit; hvarpå äfven är en stor Knapp Beslagen härpå äro af Mässing förgyldt, varandes eljest mycket gammal och söndrig. Rubrik: Pistoler och Puffertar Tid. inv. nr.: 421 Sida: 311 Nr. i föreg. inv.: 421
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Titel
Högst Sahl. Hans Kongl. Maijst Konung Carl den XItes Pistoler
Text
En Poffert med Hiul-Lås utarbetat och förgylt utan Flintsten, Pipan förgylt, Stocken inlagd med Ben där af mycket utfallit, hwar på äfwen är en stor Knapp, Beslagen här på äro af mässing förgylte, warandes elljest mycket gammal och söndrig. i marg. Prot. 421 Rubrik: Pistoler och Poffertar Tid. inv. nr.: 52 Sida: 431
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 hjullåspistol med brun stock och stor rund knapp, inläggningar af ben, graveradt, beslag af förgylld koppar i drifvet arbete, pipan rund med åttkantig kammare och trumpetmynning samt rika inläggningar af guld och silfver, föreställande soldater, låset inlagdt med silfver och guld, hanen och hanfjedern förgyllda, hjullåset kupigt, bältehake och bygel af jern, förgyllda, stocken söndrig, beläggningen öfver laddstocksrännan, laddstocken, låsskrufvarne, beslaget på knappändan jemte femte spången på knappen samt en betydlig del af beninläggningen borta. Rubrik: Bössor och Pistoler Tid. inv. nr.: 1663 Nr. i föreg. inv.: 421
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Karl XI:s
Text
1 st Puffert, med hjullås, utan laddstock, utarbetad och förgyld; stocken inlagd med ben, mycket utfallet; med en stor knapp beslagen af messing, förgyld; mycket söndrig. Rubrik: Pistoler och poffertar Tid. inv. nr.: 421 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 421