Föremål

Serafimerordens kraschan

Spetsarna i diamantsnitt genombrutna , fem avbrutna och lagade. Emaljen något skadad i kanten. Signerad : "Magasin Anglais a St. Petersbourg C S". Runt etui klätt med rött skinn med guldtryck , invändigt klätt med vitt siden. Enl. katalogkort har den tillhört Magnus Brahe.

Storlek 73
Antal 2
Föremålsnummer 3368_SKO