Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, Solingen cirka 1640, använd av Karl X Gustav som ryttmästare "i tyska kriget", under 30-åriga kriget.

Fäste av reliefsnidat och punsat, gjutet silver. Knapp nötformig, tryckt från ut- och insidan. Handbygel bågformig, platt, överdelen fastlödd något nedanför knappens mitt. Parerplåtar med genombrutet mönster, den yttre större, den inre med tumbygel. Bakre parerstång platt, hoprullad. Kavel av silver, ornerad som fästet i övrigt. Orneringen erinrande om sen broskornamentik, bestående av rader av kulbårder och släta lister mot finpunsad botten och avslutad med stora bladornament, handbygelns och yttre parerplåtens mitt med två mot varandra ställda, kraftiga bladornament med spiralformiga innerdelar. Bakre parerstångens ytterände med ett likartat bladornament. Klinga rak, flackslipad, tvåeggad. Baspartiet nedslipat utmed mitten. Häri på utsidan inpunsade kabbalistiska siffror "1354". På insidan ulvmärke (Passau, här endast kvalitetmärke), likaledes inpunsat.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silver
Storlek Längd 864 mm (klinga), Bredd 27 mm (klinga)
Teknik punsning, Gjutning, Snideri
Antal 1
Datering 1640, 1630-01-01 – 1650-01-01 (1640 cirka)
Tillverkningsplats Tyskland, Solingen
Tidigare ägare Ägare: Karl X Gustav av Sverige
Inskription Dekor: varg, Signatur/Påskrift: varg, Signatur/Påskrift: Passau-vargen, Signatur/Påskrift: Passau-vargen, Signatur/Påskrift: varg
Föremålsnummer 10691_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1868