Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Slaglåsdubbelbössa, Thomas Kennedy, Kilmarnock, 1840-tal, tillverkningsnr: 246.

Brunerad, damaskerad, slätborrad dubbelpipa av stål med mellanliggande över- och underspänger. Piporna förlängda baktill med 17 mm odamaskerat parti med baskylhakar och urtag för tändhattsnipplarna, på spången graverat en fågel. På utsidorna infällda, runda silverplattor. Skålad överspång med graverad signatur (frakturstil): "T. Kennedy, Kilmarnock" samt med latinsk stil: "RIFLE MAKER TO HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE ALBERT". På kammarens undersida på förlängda delen stämplat: 246 (2 ggr). Därframför Birmingham-kontrollstämplar: B-ham Proof och B-ham View samt däremellan 246. Riktmedel: Knoppkorn av silver. Fästning: Tre brunerade rörkor, på den bakre ett häfte. Pipan fäst med baskylhakar samt ett engelskt pipstift av stål. Två slaglås med framåtliggande slagfjädrar. Plana låsbleck med graverade rankor samt på vardera blecket två fasaner och signatur vid framspetsen: "T.KENNEDY". Platta hanar med rankdekor, harmynta slaghuvuden, graverade som fiskar, nätskurna tumgrepp. På låsbleckens insida stämplat: 246 (2 ggr), nötar med yttre springkil. Fästning: En låsskruv från v. bleck. Dubbla avtryckare. Brun halvstock av valnöt, engelsk kolv med nätskuren kolvhals. Bakplåt av brunerat stål med spetsig flik på kolvryggen, vid hälen graverat en fasan. Baskyl med "öron", graverad rankdekor, skålat sikte, graverat med en strålande sol. Två ovala pipstiftsbrickor. Näsband med lång, baktill flikig spets, graverade rankor. Avtryckarbleck, framåt utdraget i en ananasliknande, graverad spets. Blånerad varbygel, graverad med fasan och rankor, kluven bakre stolpe, lång bakre arm med spetsig ände. Kolven stämplad bakom varbygeln: 80. Tillbehör: Laddstock av valnöt, l: 725 mm, med konisk mässingsskoning framtill, l: 21 mm, i andra änden mässingsbeslag, l: 58 mm, avskruvbar ände, därunder plunderskruv av stål, l: 24 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Slaglåsdubbelbössa
Kategori Bössor
Material Valnöt, Stål, Silver
Storlek Längd 734 mm (pipa)
Teknik Nätskärning, Brunering, Damaskering, gravering
Antal 1
Datering 1840-01-01 – 1850-01-01 (1845 cirka)
Tillverkningsplats Storbritannien, Kilmarnock
Tillverkare Kennedy, Thomas (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Torbjörnsson, Ture
Inskription Dekor: fågel, Dekor: fasaner, Dekor: fiskar, Dekor: sol, Signatur/Påskrift: T. Kennedy, Kilmarnock RIFLE MAKER TO HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE ALBERT, Signatur/Påskrift: T. KENNEDY, Signatur/Påskrift: T. Kennedy, Kilmarnock RIFLE MAKER TO HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE ALBERT, Signatur/Påskrift: T. KENNEDY
Föremålsnummer 3697_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 47:26