Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stridsyxa, szekan, Ryssland ca 1600.

Blad av stål med konvex eggsida och spetsigt övre och nedre hörn. Nacke utdragen, avsmalnande med rektangulärt tvärsnitt. Utmed bladets kant bård med rankornament av påslaget guld. På bladets mitt ett runt ornament inneslutande ett lejon av påslaget guld. Skaft av trä, överklätt med rött siden upptill med ett åttsidigt beslag av stål, l: 195 mm med dekor av rankor av påslaget guld. Beslaget nertill l: 58 mm av mässing, varannan sida med graverade rankor, varannan belagd med silver med graverade rankor. Upptill på skaftet nedanför holken ringformigt beslag av förgyllt stål, ovanför skivformigt beslag av förgylld mässing med kulformig avslutning.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Yxa
Kategori
Yxor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Silver
 • Siden
 • Guld
Storlek
 • Vikt 1030 g
 • Bredd 235 mm
 • Längd 795 mm
Teknik
 • Gravering
 • Påslagning
Antal
1
Datering
 • 1600
 • 1590-01-01 – 1610-01-01

1600 cirka

Tillverkningsplats
Inskription
Dekor: lejon
Fysiska egenskaper
Färg: Röd
Föremålsnummer
7379_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3930
Litteratur
Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 1: 3 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
Historisk händelse
Slaget vid Lode (Krigsbyte)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
En Rysk Dammascherad Scheckan på ändan med förgyllt Silfver beslag och med förgylldte Lejon, ett påhvardera sidan om bladet; på nedersta ändan vid Skafftet af Scheckan är Silfver inläggningen borta. På h. sida tillskrivet: Flyttad till Kgl, Slottet År 1823 Rubrik: Sceptrer, Putshaner och Schekaner Tid. inv. nr.: 436 Sida: 395 Nr. i föreg. inv.: 436 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
beholdne 7 str efter förre Inventarium. Rubrik: Putskaner och Sekaner Tid. inv. nr.: 114
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En Rysk Dammascherad Scheckan, på ändan med förgylt Silfwer-Beslag och med förgylte Leijon, ett på hwardera sijdan om änden wid Skaftet af Scheckan, är Silfwer inläggningen borta - 4:- i marg. Prot. No. 436 Rubrik: Scepterer, Putschaner och Scheckaner Tid. inv. nr.: 8 Sida: 495
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
1 Rysk Damascherat Sechan, på endan medh förgylt Silfwer beslagh och medh förgylt leijon på bladet - 4:- Rubrik: Septer Putskaner och Seckaner Tid. inv. nr.: 8 Sida: 133 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Effter Richz Stalmestarens befallning af Hans Kongl. Mayts Rust Cammar åtskilige pertzedlar till Hans Excel. Feltmarskalken Banner som föllier 1 Häste tygh 1 Hufwe stelle af rödt läder hell öf.r med Sölf.r plåtar och förgyldt af hwilcka 2 åro borta. 4 st stora rosser och 1 nesebandh med åtskillige slagz stenar. 1 förbögel med språngrem af ditt läder sammaledes med sölf plåtar hell öfr.r och 1 stor ross mit på och åtskille steenar på 1 stor Qwast af gulld och rödt sillke No 3 1 Turk Sabell hwilken handkafweln och een deel på sidan med gull beslagen, med Turkosser och rubiner besat, stora turkosser 27 st små Dito 35 stora rubiner 56 små Dito 93 st. 1 helt stycke bårta wid stången. 1 perscianisk Dart öfwerdragen med gull skaftet och skidan öf.r besat medh stora turkoser 25 st små dito 37 st stora rubinär 19 st små dito 15 st. 1 bulhaf medh sölfr och förgyldt 1 kogiärt medh sillke stikat och 8 st pillar uthi 1 Sabell No 9 med sölf beslag och förgyldt coh beslaget på gehenget förgyldt 1 Sabell No 8 med rödh Sametz balia sölf beslag och förgyldt, der till 1 gehengh af rödh samet Dito Sabell med gamal röd sametz balia sölf coh förgylt beslagh medh steenar noga besat åthskilige slagh medh 1 silkes qwast i fästet. 1 Sabel med sölf och förgylt beslagh men 1 sölf kant på balian och 1 ringh på fästet och 1 ring bårta på balian Noch 1 Sabell med en swart sametz balia med sölf beslag och förgylt, ½ stång bårta på festet och 1 ring på balian bårta 1 shekan som en yxa medh een röd handh kafla 1 Skylt af iern med förgyldta render Uppå medh rödha franssa medh gull utj och röt samet och guldh utj 2 st Hallskappor af gult klede med swart sammetz klede som ofuan bem.te saker sweppas uj Daniell [Ram?] sid. 506 Dessa påstående saker ähr ricktigt Rustmestaren igen leffrerat så när såsom tuå styken stennar i Rossen på huffwustellet och missandhe på stgböglarna Do tuå steenar medh hus och alt borta å en musket Do bortfallit et littet stycke perrelmo som wij på båda sidor tillstår Stockholm d. 21 januarij Ao 1673 No 39 glt 2 ??? Daniell Ram Såsom Hr Hoffmästaren har skrifwit ähr richtigt och med mitt namn wittnar - Oluff Larsson. Sida: 505 Nr. i föreg. inv.: 9 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Rysk Damascherad Scheckan med förgyld silfver beslag på änden Tid. inv. nr.: 436 Sida: 59 Nr. i föreg. inv.: 8 Sida i föreg.inv.: 495 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Rysk shekan (stridsyxa) damascherad, med guldinläggning; bladets egg halfmånformig; hammaren utdragen fyrkantig afsmalnande till en spets, som dock är afbruten; skaftet af trä, öfverklädd med rödt tyg; i skaftets öfra ända en längra och i dess nedra en kortare åttkangit hylsa af järn med guldinläggningar. Beklädnaden å skaftet söndrigt ohc plåten i skaftets nedra ände borta. Tid. inv. nr.: 3930 Nr. i föreg. inv.: 436 Sida i föreg.inv.: 127 Anmärkning: 436.100
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Rysk damascerad Schekan (Stridsyxa), med förgyldt silfverbeslag på ändan och förgylde lejon på hwardera sidan om bladet; en del af inläggningen är borta. Plåten på ändan borta. Rubrik: Putschaner och Schekaner Tid. inv. nr.: 100 Sida: 42 Nr. i föreg. inv.: 436 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Titel
Putschaner och Schekaner
Datum
1855
Text
1 Rysk damascerad Schekan (Stridsyxa) med förgyldt silwerbeslag på ändan och förgylde lejon på hwardera sidan om bladet; en del af inläggningen är borta. Plåten på ändan borta. Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 100 Sida: 60 Nr. i föreg. inv.: 436