Föremål

Sv,Gångförbundet gm miniatyr

Åtsida: två män i idrottsdräkt, gående åt v, relief, omskrift: "SVENSKA GÅNGFÖRBUNDET1934". Frånsida: landskap med Stockholmsvyer, stadion, Stadshuset, gamla stan, därnedanförtvå korslagda lagerkvistar, stämplar vid nederkanten: S&CO, S:t Erik, Q 8, tre kronor,(Sporrong & Co, Stockholm 1942). Upptill fäst ring däri fäst bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Material Guld
Storlek Vikt 5 g (med band)
Antal 1
Datering 1942
Tillverkare Gustaf V av Sverige (Förmedlare), Sporrong & Co (Tillverkare), Svenska Gångförbundet (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Svenska Gångförbundet 1934, Signatur/Påskrift: Svenska Gångförbundet 1934
Föremålsnummer 2036_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:403