Upphov: Skoklosters slott, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåsbössa, möjligen dansk, i par med inventarienummer 5940.

Rund, över kammaren åttakantig tornpipa av stål. Slätborrad. På kammaren finns en stämpel med "IV" (Stöckel nr 3642, Suhl? ca 1600- 1615), en stämpel med "DD" (Stöckel nr 2363, Sachsen? ca 1600- 1615) samt två gånger en stämplad krona (Stöckel nr 5354, Sachsen? ca 1615). Ståndsikte av stål. Knoppkorn av mässing. Kammaren har dekor av punsade stjärnor. Pipans undersida har en pipsmedsstämpel. Ursprungligen fyra piphäften. Hjullås. Blånerat låsbleck av tysk typ - bakåt avsmalnande genom två fall. Kullrig hjulkapsel. Låg, vertikal krutskärm. Hane med lös underkäke. Hel stock av brunt trä, tysk kolvtyp. Bakplåt och stödkula av horn. Stocken är något inlagd med graverade benplattor. Kolvlådans lock är helt gjort av ben. På anslaget finns en trapetsformig benplatta. Runt svansskruvbladet finns tre benplattor. Två låsskruvar med runda benbrickor. Pipstift. Brickorna är rombiska. Näsband och rörka av ben. Sluten laddstocksränna. Trågformig, skålad varbygel av så kallad holsteinsk typ. Avtryckare utan avtryckarbleck. Tillbehör: Laddstock med doppsko av ben. Märkt: 315 ovanför låsblecket, stanstyp 5376. Enligt 1710 års inventarium, p. 12, rum II: "34-315-1 D:o (Hacke) blanck pijpa, 2 Cronor på. IV. D:o beensatt stock...".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Hjullåsbössa
Kategori Bössor
Material
 • Stål
 • Horn och Ben
 • Mässing
 • Trä
Storlek
 • Höjd 110 mm
 • kaliber 18.6 mm
 • Längd 1330 mm
 • Längd 1055 mm (Pipan)
 • Vikt 5.15 kg
Teknik
 • Blånering
 • punsning
 • gravyr
 • Inläggning
Antal 1
Datering 1600 – 1615

1600-1615 cirka

Tillverkningsplats Danmark
Tidigare ägare Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 5939_SKO
Litteratur Ældre dansk bössemageri især i 1600-tallet with summary and captions in English. Thesis for den filosofiske doktorgrad v, Hoff, 1951
Relaterat föremål I par med: 5940_SKO