Föremål

Kavaljersvärja. Sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar.

Fäste med knapp, handbygel, kryss och kavellindning kompletteringsarbeten från ca 1840-1850. Parerplåtar sannolikt från 1600-talets mitt. Klingan efterbehandlad ca 1840-1850, sannolikt äldre, Sahagum-signeringen falsk. Fäste av reliefsnidat stål. Knapp formad som en tvärställd nöt. Handbygel slät, tämligen tunn med figursnidat mittparti, bakre parerstång avbruten (förkommen). Fingerbyglar tämligen stora. Parerplåtar njurformigt symmetriska, den yttre dock något större. Ornering genomgående i form av figurmotiv, som på parerplåtarnas utsida utmärkas för påtagligt mindre degighet. Kavellindning av tvinnad ståltråd. Klinga rak, tvåeggad, mjukt sexsidigt slipad och polerad. På båda sidor av baspartiet en ca 135 mm lång hålkäl vari är punsat SAHAGVM.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Ståltråd
 • Stål
Storlek
 • Längd 862 mm
 • Bredd 90 mm
 • Längd 730 mm (klinga)
 • Bredd 20 mm (klinga)
 • Vikt 510 g
Teknik
 • Stålsnitt
 • punsning
Antal
1
Datering
 • 1840 – 1860
 • 1840-01-01 – 1860-01-01

1800-talets mitt

Tillverkare
Sahagun, Alonso de (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: SAHAGUM
Föremålsnummer
11154_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2063
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 65
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 553
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 65
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 65
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 65
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja med fäste jern, ciseleradt i uphöjt arbete, knappen rund, något afplattad, bygeln infälld i densamma, bygelns förlängning afbruten och borta, kafveln lindad med jerntråd, flätade kafvelringar, klingan tveäggad, kort, med platt rygg, vid fästet 2:ne refflor, i hvilka namnet Sahagum finnes graveradt på båda sidor. Tid. inv. nr.: 2063