Föremål

Kavaljersvärja. Sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar.

Fäste med knapp, handbygel, kryss och kavellindning kompletteringsarbeten från ca 1840-1850. Parerplåtar sannolikt från 1600-talets mitt. Klingan efterbehandlad ca 1840-1850, sannolikt äldre, Sahagum-signeringen falsk. Fäste av reliefsnidat stål. Knapp formad som en tvärställd nöt. Handbygel slät, tämligen tunn med figursnidat mittparti, bakre parerstång avbruten (förkommen). Fingerbyglar tämligen stora. Parerplåtar njurformigt symmetriska, den yttre dock något större. Ornering genomgående i form av figurmotiv, som på parerplåtarnas utsida utmärkas för påtagligt mindre degighet. Kavellindning av tvinnad ståltråd. Klinga rak, tvåeggad, mjukt sexsidigt slipad och polerad. På båda sidor av baspartiet en ca 135 mm lång hålkäl vari är punsat SAHAGVM.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Ståltråd, Stål
Storlek Längd 730 mm (klinga), Bredd 20 mm (klinga)
Teknik Stålsnitt, punsning
Antal 1
Datering 1840 – 1860, 1840-01-01 – 1860-01-01 (1800-talets mitt)
Tillverkare Sahagun, Alonso de (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Willebrand, Ernst Magnus von
Inskription Signatur/Påskrift: SAHAGUM
Föremålsnummer 11154_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2063