Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Täcke

Röd, blå, vit vadmal. Intarsia och applikationsbroderi. Fabeldjur inom cirklar. Svenskt arbete. Åtkomsthandlingar saknas. (Utställd 1997) Bönen "iufr Mari va fru be", Jungfru Maria, vår fru, bed för oss, står det på bården till det stora täcket från 1400-talet. Det har tolv kvadratiska rutor och bilder av djur inom cirklar. I Dalhems kyrka har det varit ett altartäcke och kan från början ha tillhört Vadstena kloster.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Täcke
Material Textil
Storlek
  • Längd 2890 mm
  • Bredd 2120 mm
Antal 1
Datering 1350 – 1500
Tidsperiod Senmedeltid
Föremålsnummer 96348_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 25
  • FID: 96348
Förvärvsnummer 23022
Fyndplats Plats: Dalhem, Socken: Dalhem socken, Kommun: Västervik kommun, Landskap: Småland, Land: Sverige