Föremål

Kort förklaring öfver högmässan i den katolska kyrkan

Omslag, 30 s. 1 vol. 8:0. Band av rödbrunt preddat papper.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1923
Tillverkningsplats
Tillverkare Romersk-katolska kyrkan (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.c.38._HWY