Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

armborst

Båge av stål, fäst vid stocken med snörning av hampa. Sträng av mångdubbelt snöre. Lås med nöt av stål och snälltryck. Hävstångsavtryckare av stål. Stock av brunt trä. Rundad med antydan till vinge och anslag. Pilränna av ben och stockens ovansida i övrigt inlagd med benplatta. Benskoning framför låset. Framtill i snörningen ären oval stålbygel fäst.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborst
Kategori Armborst
Material
  • Stål
  • Hampa
  • Trä
  • Ben
Storlek
  • Längd 470 mm
  • Bredd 372 mm
  • Vikt 705 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6805_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5037
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 26