Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bardisan för drottning Kristinas drabanter m: 1649, tillverkad vid Jäders bruk, använd 1787 av riksdrotsen Carl Axel Wachtmeisters drabanter.

Punsningen nästan helt nedslipad. Öppna starkt stiliserade kronor. Årtalet synligt på vingarnas nedre del. Slutna kronor. Raka, odekorerade initialer, lejon med bladformig man. Holk, l: 90 mm, med punsade rankor på alla sidor. Svagt välvda stålskenor L 328 mm, övermålade med brun färg, fästade på ena sidan med tre spårskruvar, på den andra en (två saknas). Skaft av brunbetsad furu med cirkulärt tvärsnitt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material Stål, Furu
Storlek Längd 500 mm (klinga)
Teknik Smide, punsning, Betsning
Antal 1
Datering 1649
Tidigare ägare Ägare: Kristina av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Blankt, Färg: brun
Föremålsnummer 5681_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3734