Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Lejon-o.Solorden axelband

Axelband av grön sidenmoaré, tandade bandändar, nertill sammanbundet, däröver en rosett, i vilket ordenstecknet är fäst.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordensband axel-
Kategori Ordensband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 1700 mm, Bredd 100 mm
Antal 1
Datering 1908
Tillverkningsplats Iran
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Grön
Föremålsnummer 1321_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:10