Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Ordenstecken, Lejon- och solorden, Iran (Nischan-i-schir-u-khorschid), 1kl. för utlänningar.

Sexuddig, flinkerad strålstjärna av silver, svagt uppåtböjda spetsar, strålarna grupperade fem och fem, mellan varje knippe en grönemaljerad stråle (på två saknas emaljen). Medaljong täckt med emalj med polykrom målning, lejon liggande på grön mark, bakom lejonet uppgående, personifierad sol. Runtom medaljongen en flinkerad silverring. Mellan de två övre knippena en fyrkantig bygel och däri fäst oregelbunden, flinkerad sol av silver, i överkanten bygel och däri fäst bandring med pilbladsformig, flinkerad platta på översidan. I etui nr 1323 med firmamärke från firma Saniolmamalek, Teheran.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Emalj
Storlek Vikt 92 g (med band)
Antal 1
Datering 1908
Tillverkningsplats Iran, Teheran
Tillverkare Saniolmamalek (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Polykrom
Föremålsnummer 1320_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:10:a