Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kraschan 1 kl. för utlänningar, Lejon- och solorden, Iran.

Åttauddig, flinkerad strålstjärna av silver, strålarna grupperade fem och fem, mellan varje knippe en grönemaljerad stråle (emaljen bortfallen på fyra av dem). Medaljong täckt med emalj, därpå polykrom emaljmålning, lejon, liggande på grön mark, bakom lejonet en uppgående, personifierad sol. Runt medaljongen tre flinkerade silverringar. På baksidan vertikalt placerad säkerhetsnål samt två hakar av silver.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan
Kategori Kraschaner
Material Silver, Emalj
Storlek Diameter 96 mm, Vikt 70 g
Teknik Flinkering
Antal 1
Datering 1908
Tillverkningsplats Iran, Teheran
Tillverkare Saniolmamalek (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hedin, Sven, Givare: Sven Hedins arvingar
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Polykrom
Föremålsnummer 1322_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:10:b