Föremål

Coldinuorden, tecken

Tecken i form av månskära av silver, på mitten trätt en öppen krona.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Silver
Storlek Höjd 25 mm, Bredd 9 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1918_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:353:c