Föremål

Ordenstecken, Coldinuorden, Stockholm.

Tecken i form av ankare av gulmetall, på krysset en femuddig stjärna. Upptill en fast ring och däri fäst bandring av gulmetall.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Gulmetall
Storlek Vikt 106 g (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1913_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:353:a