Föremål

Coldinuorden, tecken

Latinskt kors av ebenholts med inläggningar av silver på framsidans korsarmar: L I C A, i mitten femuddig stjärna (silvret bortfallet på C A och stjärnan), på baksidan två motvarandra vända halvmånar. På övre korsarmens kant upptill iskruvat en ring, däri fäst rundbandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Ebenholts, Silver
Storlek Vikt 20 g (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: L I C A
Föremålsnummer 1916_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:353:b