Föremål

Ordenstecken, Coldinuorden, Stockholm.

Georgskors av gulmetall, fastsytt på baksidan av ordensband nr 1914.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Gulmetall
Storlek Bredd 61 mm
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1915_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:353:a