Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

värja Solingen-Toledo

Fäste av försilvrat stål (silvret påslaget), uppbyggt av rundat böjda, smäckra delar. Knapp platt med rundade sidor, nitknapp rund, deformerad (medelst slag uppifrån). Pareranordning bestående av till ett S formade parerstänger, på utsidan en i rutmönster genombruten, triangulär parerplåt, utgående från krysspartiet och upptill övergående i en sidohandbygel, som med sin överdel är fastskruvad i knappens utsida; på insidan en parerplåt liknande den på utsidan, ehuru mindre och med sin överdel övergående i en båformig tumbygel; krysset utdraget i en spets nedanför parerplåtarna, krysset där omgivet av öppna, hoprullade byglar (sannolikt avsedda att uppfånga och bryta motståndarens klingspets; jfr franska brise-pointe, spanska rompepuntas). Kavel lindad med , upptill och nertill en flätad krans. Klinga rak, smal, tvåeggad med jämnbreda, mötande skär, basen sned, c: 44 mm lång ricasso som upptill på båda sidor har en stämpel i form av ett krönt B.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Stål
 • Silver
Storlek
 • Längd 1215 mm
 • Bredd 214 mm
 • Längd 1034 mm (klinga)
 • Bredd 20 mm (klinga vid ricasson)
 • Vikt 1090 g
Teknik
 • punsning
 • Påslagning
Antal 1
Datering
 • 1600
 • 1590-01-01 – 1610-01-01

1600 cirka

Tidigare ägare Fleetwood, Georg Abraham
Föremålsnummer 10935_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2127
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 37
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 545
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 37
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 37
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 37
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja med fäste af förgyldt jern, rikt ciseleradt, genombrutet och delvis belagdt med silfver, parerstången, som utgår från parerplåten, är lång, Sformig, med platta ändar i bladform, under bygeln, hvilken är försedd med tumring, finnas 2:ne inåtböjda ändar af jern, knappen platt, bygeln fastskrufvad på främre sidan af densamma, kafveln lindad med messingstråd, klingan lång, tveäggad med hög rygg, närmast fästet ett smedsmärke. Tid. inv. nr.: 2127