Föremål

Ten

Bandformigt fragment.

Upphov: Wickman, Björn, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ten
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 11.3 g
  • Längd 46 mm
  • Bredd 10 mm
  • Tjocklek 3 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
47_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 52
  • Fyndnummer: 44
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML (inlösen)
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Spillingskatten