Föremål

Ben

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Kategori
  • Osteologisk samling
  • Arkeologisk samling
Material
  • Ben bränt
  • Ben obränt
Storlek
Vikt 5 g
Datering
500 f.Kr. – 1500
Tidsperiod
  • Järnålder
  • Medeltid
Föremålsnummer
221865_HST
Osteologisk artbedömning
Sus (Svin)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare