Föremål

Bryne

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Bryne
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Sandsten
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1153562_HST
Andra nummer
Undernummer: D
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare