Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Dubbelbössa cal. 16, Husqvarna Vapenfabrik, modell 15, äldre modellen, tillverkningsnr 3565, slutning med Lefaucheux-nyckel.

Rund, damaskerad, brunerad, slätborrad dubbelpipa med mellanliggande, skålade spänger. Runt stora pipklacken stämplar, till v HUSQVARNA, otydlig stämpel samt 3565(?), till h krönt fraktur-H samt 16. Mitt under pipan en brunerad rembygel. V. pipa sprängd. Riktmedel: Knoppkorn av mässing. Baskyl av brunera stål med sparsam, graverad rankdekor, vid pipbasen en skålning med graverade strålar. På piplägets h sida stämplat baktill: 3565, vid gångjärnet 16. Främre delen fäst med gångjärn. På undersidan finns en Lefaucheux-nyckel med graverad rankdekor samt nätskuret fingergrepp, på framdelen därunder en åt h vridbar låsnyckel för pipan. Lefaucheux-nyckeln samt baskylens framdel under pipnyckeln är stämplade 3565. Hanlås med bakåtliggande slagfjädrar, brunerat stål(?). Svagt välvda låsbleck med graverad rankdekor samt på h lås en hund och en fågel, på v bleck en springande hund. S-formiga, välvda hanar med graverad rankdekor, nätskurna tumgrepp (avbrutet på h hane). Länk nöt-slagfjäder. Låsblecken invändigt stämplade 3565, delvis dolt av slagfjädrarna. Fästning: En låsskruv från v bleck. Dubbla avtryckare. Avtryckarbleck med lång bakre del, rundad ände, graverad rankdekor. Halvstock av trä (valnöt?), engelsk kolv med kindstöd och nätskuren kolvhals. Beslag av gråanlöpt(?) stål, bakplåt med en liten spets på kolvryggen. På avtryckarblecket är fäst en varbygel med s-formig framstolpe, spiralformigt svängd nederdel, kluven upptill, kluven bakre stolpe, graverad rankdekor. Anmärkning: V pipa spräng i patronläget, bakre delen (ca 30 mm) saknas, överspången uppfläkt 160 m m, därav saknas ca 140 mm, h hanes tumgrepp saknas, bakre rembygeln (knapp?) saknas. Charnirbulten skadad.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Dubbelbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Mässing
Storlek kaliber 18 mm (v), kaliber 17 mm (h), Längd 777 mm (pipa)
Teknik Damaskering, Brunering, Gråanlöpning, gravering
Antal 1
Datering 1883 (1883 cirka)
Tillverkningsplats Sverige, Huskvarna
Tillverkare Lönnberg, Egil (Förmedlare), Husqvarna Vapenfabriks AB (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Lönnberg, Gustaf Kristian Ingolf, Givare: Ingolf Lönnbergs arvingar
Inskription Dekor: hund, Dekor: rapphöna(?), Signatur/Påskrift: HUSQVARNA, Signatur/Påskrift: H, fraktur, krönt
Föremålsnummer 12224_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 30:98