Föremål

Handhästtäcke Oldenburg

Bottentyg av rött kläde med applikationer av ljusblått taft med ljusa 2 mm bredasilkessnoddar i kanterna, även som konturer av ansiktsdetaljer. Centrerad bildad sol med en diameter på ca 400 mm med tolv utgående vågformadestrålar som är bredare vid basen och spetsiga mot täcktets ytterkanter. Längsytterkanterna tolv bildade månar, åtta större och fyra mindre, och tre stycken påbogstycket, medansikten vända utåt. Från varje månrygg utgår en stråle som spetsigtavslutas mot solringen. Varannan stråle går mot solen och varannan ifrån. Bogstyckethar en liten stråle. Vid den strålens spets en tofs och i täckets sidor avslutasvarje stråle från solen med en tofs, 150 mm lång med snodd, av silke i brunt, beigeoch blått, de övre 35 mm har ett sammanhållande nätverk. Fyra tofsar i var sida. Entofs även med rött silke. Längs bogstyckets ytterkant och i ytterkanten längs första vänstra månasiktet genombottentyget och fodret sex parvis sittande hål kantade med kaststygn, ca 4 mm idiameter. Genom de två hålen närmast innerkanten är trätt och knutet ett 25 mm brettoch 200 mm långt mönstrat, tunt sidenband, ena änden avslutas i en smal järnten. Tvålikadana hål i slutet av bakre kantens mittstråle. Diagonaler, bogstycke 790 mm. I slutet av bakre kantens mittstråle två likadana hål. Foder av blått linne i tuskaft, vådbredd 800 mm.

Storlek
  • 2
  • 1830
  • 1200
Antal 1
Datering 1625 – 1650

1625-1650

Föremålsnummer 6072_LRK