Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Handhästtäcke Oldenburg

Bottentyg av rött kläde med applikationer av ljusblått taft med ljusa 2 mm bredasilkessnoddar i kanterna, även som konturer av ansiktsdetaljer.Centrerad bildad sol med en diameter på ca 400 mm med tolv utgående vågformadestrålar som är bredare vid basen och spetsiga mot täcktets ytterkanter. Längsytterkanterna tolv bildade månar, åtta större och fyra mindre, och tre stycken påbogstycket, medansikten vända utåt. Från varje månrygg utgår en stråle som spetsigtavslutas mot solringen. Varannan stråle går mot solen och varannan ifrån. Bogstyckethar en liten stråle. Vid den strålens spets en tofs och i täckets sidor avslutasvarje stråle från solen med en tofs, 150 mm lång med snodd, av silke i brunt, beigeoch blått, de övre 35 mm har ett sammanhållande nätverk. Fyra tofsar i höger sida,tre i vänster och en saknas. Längs bogstyckets ytterkant och i ytterkanten längs första vänstra månasiktet genombottentyget och fodret sex parvis sittande hål kantade med kaststygn, ca 4 mm idiameter. I slutet av bakre kantens mittstråle två likadana hål. diagonaler, bogstycke 740 m. Foder av blått linne i tuskaft, vådbredd 800 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning
 • Schabrak
 • Handhästtäcke
 • Hästtäcke
Kategori Hästtäcken
Material
 • Linne
 • Kläde
 • Taft
 • Silke
Storlek
 • Bredd 1800 mm (största utan tofsar)
 • Längd 1180 mm (mitt)
Teknik
 • tuskaft
 • applikationer
Antal 1
Tidigare ägare Kristina av Sverige
Fysiska egenskaper
 • Färg: Blå
 • Färg: Röd
 • Färg: ljusblå
Föremålsnummer 6068_LRK
Andra nummer Nr 1867: 664
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Drottning Christinas
Text
7 st Täcken till handhästar, af rödt kläde med blått taft brämade, fodrade med blått lärft; 2 söndrige, flera malätne; 7 st Halskappor lika med föregående. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 630 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 630
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Titel
Drottning Christinas
Text
7 st Täcken till handhästarne, af rödt kläde med blått taft brämade och smala Isabellssnören af silke, fodrade med blått lärft .... Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 630 Sida: 45 Nr. i föreg. inv.: 630
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
7 st Dto (Hand Täcken) af rödt Kläde Brämade med blått Taft med silckes snören på sidorna med 7 halskappor af samma sort kläde Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 630 Sida: 89 Nr. i föreg. inv.: 24 Sida i föreg.inv.: 267
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Siu st Täcken till Hand-Hästar af rödt Kläde med blått Taft brämade, och med smala Isabell-Snören af Silcke besatt på sijdorne. Brähmningen underfordrade med blått Lärft, uppå ett af desse Täcken är ett stort Håhl ätit af Ohyra, Qwastarne som där uti sittja äro Sextijo stycken af åtskillige färgor Silcke, ibland hwilcka nu finnes som äro någott söndrig. i marg. Prot. 630. Siu st HallsKappor därtill af Dito Kläde och Taft brähmade, samt fordrade med samm slags Lärft. Samma Täcken och Hallskappor äro Komne ifrån Åldenburg, och till Drottning Christina förährade, Kostar tillhopa - 210:- Rubrik: Eschabraqwer, Sadell- och Häste-Täcken Tid. inv. nr.: 24 Sida: 267 Nr. i föreg. inv.: 135
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 135 Sida: 267 Nr. i föreg. inv.: 18 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 18 Sida: 78 Nr. i föreg. inv.: 110 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 110 Sida: 60 Nr. i föreg. inv.: 109 Anmärkning: 109 överstruket
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 46
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Rubrik: Hästetäcken och Skabrocher Tid. inv. nr.: 109 Sida: 13 Nr. i föreg. inv.: 46
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Sju stycken Täcken till Handhästar af rödt Kläde, med blått Tafft brämade, och med smala Isabell Snören af Silke; Besatt på sidorne om brämningen, underfodrade med blått Lärft , uppå ett af desse Täcken är ett stort hål ätit af ohyra; Qvastarne som däruti sitta äro Sextio stycken af åtskillige Färger Silke ibland hvilka en finnas som är något söndrig. Sju stycken Halskappor därtill af Dito Kläde och Tafft brämade samt fodrade med samma sort Lärft. Samma Täcken och Halskaporne äro komne från Oldenburg och till Drottning Christina förärade. Rubrik: Eschabraquer, Sadel och Häste Täcken Tid. inv. nr.: 630 Sida: 181 Nr. i föreg. inv.: 24
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Handtäcke af rödt kläde med orneringar i blått taft. Söndrigt och malätet. Tid. inv. nr.: 664 Nr. i föreg. inv.: 630
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Drottning Christinas
Text
7 st Täcken till handhästarne, af rödt kläde med rött (överstruket tillskr. blått) taft brämade och smala Isabellsnören af silke, fodrade med blått lärft, quastarne af åtskilliga färger silke; 2 äro söndriga och några malätna Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 630 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 630