Föremål

halskappa Oldenburg

Bottentyget är rombiskt med 1000 mm långa sidor och de två övre har upptill konkavaurklipp i 550 mm och med ett största djup på 150 mm. Rött kläde med applikationer avljusblå taft med ljus 2 mm breda silkessnoddar i kanterna, och som konturer avansiktsdetaljer. En bildad sol, med diameter på ca 300 mm, 750 mm från nedre hörnet, alldeles ovanförde två bredaste strålarnas korsmitt. Längs nedre sidorna ett 50 mm brett vågformatband. Längs övre sidorna sex bildade månar, tre på var sida med ansiktena vända utåt.Strålar utgående varannan från vågbandet och de nedersta månarna, varannan från pånedre halvan den lodräta strålen och på övre halvan från solen. Mindre strålarutgående från öronöppningarna, som är kantade med taft. I ytterkanterna längs de nedersta månarna genom bottentyget och fodret, sex parvisstigande hål ca 4 mm i diameter. Fyra likadana hål i övre och nedre hörnet. Foder av blått linne i tuskaft, skarvat längs mitten.

Storlek
  • 1600
  • 1450
Antal 1
Datering 1625 – 1650

1625-1650

Föremålsnummer 6079_LRK