Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hedersvärja av infanteriofficersmodell Sverige ca 1790 med portepe och

Fäste av förgylld mässing av efterkarolinsk typ. Fastlödda på parerplåtarna ut- och insida på båda sidor om krysset en oval blåemaljerad krönt kopparplatta med spegelmonogram av G (Gustav III:s namnchiffer). Utmed kanterna på parerplåtarnas utsidor inskription i skrivstil: " Gifvit af KONUNGEN til G. F. Reutercrona för visad Manndom mot Rikets fiender 1790, under Kriget mot Ryssland ". Kavel lindad med förgylld silvertråd. Klinga rak, tvåeggad flackslipad med breddad starka del s k colichemardklinga. Starka delen med etsad och förgylld ornering mot blånerad botten. På båda sidor av basen förgyllt fält vari blånerad bladkrans. Härovanför Gustav III:s namnchiffer, dubbelt G omslutande ordningssiffran III och krönt med kunglig krona. Ovanför en trofégrupp och en liten bladranka.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Mässing, Koppar, Emalj, Silvertråd, Stål
Storlek Längd 850 mm (klinga), Bredd 32 mm (klinga)
Teknik Gjutning, Förgyllning, Blånering, Etsning
Antal 1
Datering 1790, 1790-01-01 – 1790-12-31
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Gustav III av Sverige (Påskrift)
Tidigare ägare Givare: Reutercrona, Carl Axel, Ägare: Reutercrona, Georg Fredrik
Inskription Dekor: trofégrupp, Dekor: G, krönt spegelmonogram, Dekor: G III, krönt spegelmonogram, Signatur/Påskrift: G III, krönt, Signatur/Påskrift: Gifvit af KONUNGEN til G.F.ReuterCrona för visad Manndom mot
Fysiska egenskaper Färg: Blå
Föremålsnummer 5473_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5737:1 a