Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborst.

Båge av stål, fäst vid stocken med snörning av hampa. Lås med nöt av stål och snälltryck. Stock av ljusbrunt trä, med pilränna av ben. Kolv av tysk typ med snidad volut vid vingen, dekorerad med graverade och utskurna beninläggningar. På anslaget ranka med fåglar anfallna av ett rovdjur på vingen rektangulär platta med ranka. På kolvryggen fågel stående på drakslinga och nedsänkt snäcka i volutram. På kolvens högra sida drakar. Längre fram på stockens rygg beninläggningar i form av långsmal platta och blomornament, på sidorna drakar och fåglar. På pilrännan graverat blomornament. Bakom bågen urtag på stockens undersida för handen och framtill på ovansidan laxad skåra för sikte. Bakåt utdragen varbygel av stål. Framtill bygel av stål.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborst
Kategori Armborst
Material
 • Stål
 • Hampa
 • Trä
 • Ben
Storlek
 • Längd 555 mm
 • Bredd 384 mm
 • Vikt 810 g
Teknik
 • Snideri
 • gravering
Antal 1
Tidigare ägare
Föremålsnummer 6806_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5027
Litteratur
 • Förteckning öfver Enskilda Museum. Kirsteinska Huset, Clara Strandgata 6, 1 trappa upp., Soldin
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 15