Föremål

Dubbelbösspipa cal. 12 för patron med centralantändning, Husqvarna Vapenfabrik ca 1880, tillverkningsnr 3983. Sprängd vid vådaskott.

Slätborrade pipor av damaskerat stål, trångborrade med ejektor, på pipans undersida två klackar med hak. Släta, skålade spänger, på den övre baktill stämplat: "HUSQVARNA VAPENFABRIK". På pipornas undersida stämplat, på kammaren, h. pipa: 3983 samt "HUSQVARNA", på v. sida krönt fraktur-H samt 42. På pipklacksplattans framände klack för fästning av förstock. Under pipmitten fastlött en rembygel på spången. Riktmedel: Knoppkorn av stål. V. pipa sprängd i patronläget, ett parti på ovansidan uppfläkt, l: ca 32 mm. Övre spången uppfläkt och avbruten ca 340 mm från pipbasen, spången lös.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bösspipa
Kategori Bössor
Material Stål
Storlek kaliber 12 mm, Vikt 1703 g, kaliber 17 mm, Längd 775 mm
Teknik Damaskering
Antal 1
Datering 1880 (1880 cirka)
Tillverkningsplats Huskvarna
Tillverkare Lönnberg, Egil (Förmedlare), Husqvarna Vapenfabriks AB (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Lönnberg, Gustaf Kristian Ingolf, Givare: Ingolf Lönnbergs arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: H, fraktur, krönt, Signatur/Påskrift: HUSQVARNA, Signatur/Påskrift: HUSQVARNA VAPENFABRIK
Föremålsnummer 11162_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 30:96