Föremål

Torshammare

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Torshammare
  • Hänge
Kategori
  • Religion och kult
  • Dräkt och personlig utrustning
Material
Silver
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
112543_HST
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1885
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Del av