Upphov: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Lampett, ett par

MPETTER, 2 st . av förgylld brons. Enarmade. Gjutna och ciselerade. Vardera bestående av ett konturerat stående avlångt väggstycke i vars mitt ett karyatidhuvud krönt av sju kransställda bladornament. Ljusarmen S-formad, med droppskål och ljuspipa samt utgående från plattans övre del; armen utgörs av två bågar, på yttre bågens undersida ett längdgående akantusbladornament. Droppskål med utvikt tvärgodronnerat brätte, på skivans undersida en bladrosett. Ljuspipa cylindrisk, något profilerad samt på insvängd kort hals. Lampetterna monterade för elektriskt ljus. Inköpta av Wilhelmina von Hallwyl hos konst- och antikvitetshandlare A Matsson, S

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Lampett, ett par
Kategori
  • Väggarmaturer
  • 05. V Belysning och eldstadstillbehör
Material Brons
Storlek Höjd 16 cm
Teknik
  • Gjutning
  • Ciselering
  • Förgyllning
Datering 1800 – 1820

1800-talets början

Tidigare ägare Matsson, Alfred Leonard
Föremålsnummer V:I:D.a.14._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1936
Titel
LAMPETTER, två stycken. (Toiletten i Lilla kapprummet.)
Text
Af förgylld brons. Enarmade. Gjutna och ciselerade. Hvardera bestående af ett kontureradt, stående af långt väggstycke, i hvars midt ett karyatidhufvud, krönt af sju kransställda bladornament; kring kanten mot punsad insänkt botten släta bågornament. Ljusarmen S-formad, med droppskål (brandplåt) och ljuspipa samt utgående från plattans öfre del; armen utgöres af två bågar, den inre med böjningen uppåt, den yttre med densamma nedåt, å yttre bågens undersida ett längdgående akantusbladornament. Droppskål med utviket tvärgodronneradt brätte, å skifvans undersida en bladrosett. Ljuspipa cylindrisk, något profilerad samt på insvängd kort hals; nedtill kring pipan en rad uppåtvända bladornament. Lampetterna monterade för elektriskt ljus; monteringen bestående af ett imitationsljus, d. v. s. en mignonlampa och ett s. k. opalrör. Höjd: 0.16 m. Från 1800-talets början. Inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 23 Maj 1898 hos konst- och antikvitetshandlaren A. Matsson, Beridarebansgatan 23 b, Stockholm, se räkning samma dag. Betalda 23 Maj 1898. Pris: Kr. 30, se räkning.