Foto: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sedel

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Sedel
Kategori Sedel
Valör 5 riksdaler specie
Material Papper
Storlek Bredd 160 mm, Höjd 187 mm
Datering 1792
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Riksgäldskontoret (Utgivare)
Föremålsnummer 802438_KMK
Relaterat förvärv 23290
Förvärvsmetod Gåva