Upphov: Radon, Jenny, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Amulettring

Eldstålsformig samt fragment

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Amulettring
Material
Järn
Storlek
Vikt 14.1 g
Antal
2
Antal fragment
18
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
1294423_HST
Andra nummer
  • Fyndnummer: 12228.1
  • FID: 1294423
Accessionsdatum
2021-11-09
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2015
Fyndplats
Arkeologisk kontext