Föremål

Gustav Vasas hjälm. Krönt hjälm, möjligen tillverkad av Kunz Lochner i Nürnberg cirka 1540, levererad i garnityr.

Hjälm smidd i fyra delar förutom halsskenorna. Klocka uppdriven i en hög spets, fyra åsade dekorband med etsad och förgylld rankdekor. Klockan är fäst innanför kronringen med tre nitar, en bak och en vid vardera sidan. Kronring-nackstycke i ett stycke. Kronan är öppen, ursprungligen med 8 drivna klöverblad med sidoblad i form av voluter och toppbladet i tre flikar. Endast ett helt blad återstår vid h. sida, två halva återstår, ett framtill till v och ett bak. Övrigablad är avbrutna vid skaften. Kronring med omväxlande rombiska och runda stenar samt däremellan fyra korsformigt placerade, i låg relief uppdrivna, oförgyllda pärlor. Ringen är upptill och nertill avgränsad av välvda bladstavar. Kronan är i övrigt helt täckt av etsad och förgylld rankdekor. På nackstycket vid halsen mässingsnitar, omgivna av ett symmetriskt rankmönster. Kronan placerad något snett ner mot h. öra. Kindstycken fästade med gångjärn vid örat, fyra mässingsnitar, två på kindstyckena och två på nackstycket. Vid halsen mässingsnitar med rankdekor som på nackstycket. Intill gångjärnens nitar ett runt fält, genombrutet av nio små, runda hål, etsad och förgylld rankdekor. Därnedanför på h. sida en stålögla och på v. sida två hål för fästning av nu förkommet visir. Längs över- och bakkanten enkel repstavsdekor, längs framkanten en etsad, svagt skålad, förgylld rankbård och däri fyra nitar med mässingsskållor (övre niten på v. sida placerad utanför bården). Halsskenor i form av 3x4 lameller, framtill låsta med vridregel. Etsad dekor i form av repstav längs överkanterna, längs nederkanten en etsad och förgylld rankbård med inflikade, olikformade sköldar. Välvd nederkant i form av repstav. Lamellerna förenade med nitar med mässingsskållor, samtliga intakta förutom en upptill på v. sida. Gustav Vasas hjälm är prydd av en gyllene krona - symbolen för hans kungliga makt. Bevarade krönta hjälmar är mycket ovanliga. Hjälmen finns upptagen i Klädkammarinventariet 1548 och skänktes 1557 av kungen till hertig Johan (III). År 1560 fördes den troligen i Gustav Vasas begravningsprocession. Enligt ett tyskt vittne kom där "Nachdem ein ander Rutter, Gabriel person, der hat gefuret der Kon. Mait schilt vnnd helm mit einer gulden krone auff dem helm" - därefter kom ännu en ryttare, Gabriel Persson, som förde Kungl. Maj:t sköld och hjälm med en gyllene krona. Utdrag ur Klädkammarinventariet från den 29 oktober 1548: "Register på harnisk som Klas Heijser haffuer fört i landhät", tillsammans med: "ett blanckt köris mz en gelidher geäst och förgylt" (Livrustkammaren inv nr 26700-26714). "Noch ett höftt harnisk, mz en krona, geäst och förgylt". Skänkt till "min nådige Herre Hertug Johan then 11 augusti" enligt marginalanteckning i Klädkammarinventariet 1557.

Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Hjälm
Kategori
 • Hjälmar till rustningar
 • Rustningsdelar
Material
Stål
Storlek
 • Höjd 415 mm (ca)
 • Bredd 220 mm (ca)
 • Djup 220 mm
 • Vikt 2350 g
Teknik
 • Drivning
 • Etsning
 • Förgyllning
Antal
1
Datering
1540

1540 cirka

Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Dekor: krona öppen
 • Dekor: sköld
Föremålsnummer
13843_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2644
Litteratur
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 3: 41
 • Kort sammanfattande vägledning för besökande 1937, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar 1937, katalog: 3: 41
 • Kunglig prakt i Livrustkammaren, Dahlberg, 1995 (Dahlberg, AnneMarie)
 • Riddarlek och Tornerspel. Sverige - Europa., 1992 (Rangström, Lena)
 • Kunglig prakt i Livrustkammaren, Dahlberg, 1995 (Dahlberg, AnneMarie)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
13 Slutna Hjelmar af Jern På h. sida tillskrivet 1 Hjelm brister, afskrifven År 1822 Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 1184 Sida: 559 Nr. i föreg. inv.: 1184
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
10 Hjelmar, deraf 2 af bleck 1 Frygisk mössa 1 Bröst- och ryggharnesk, med ingrafveradt G A R S och Svenska riksvapnet. Emaljeringen afnött 1 do med A F på silfverplåt 1 do damascheradt med dubbelt F 50 Bröst och Ryggharnesk af jern 2 do do hvaraf det ena emaljeradt på bröstet. Rubrik: Casqver, Hjelmar, Harnesk, Sköldar, Pansarskjortor och Pansarmössor Tid. inv. nr.: 1184 Sida: 36 Nr. i föreg. inv.: 1184 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
10 Hjelmar af Do (jern), 1 st Bröstharnesk, svart emaillerad med emailleradt G fordrad med sämsk och kantad med rödt sammet 1 st Do med AF, 1 st Do damascheradt med dubbel F 52 st Bröst- och Ryggharnesk af jern Tid. inv. nr.: 1184 Sida: 42
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
13 st slutna Hjelmar af Jern Tid. inv. nr.: 1184 Sida: 180 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1592
Text
Bllancht Köritz med förgyltte Rannder och med 2 höffte harnnisk - 1
Typ
Äldre inventarium
Datum
1557
Text
Skenckte Kong.e Majtz min nådige Herre Hertug Johan then 11 augusti
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
10 Hjelmar af jern, deraf 1 utan bakdel 1 Do (Hjelm) af bleck och Frygisk mössa 1 Svart BröstHarnesk med emailleradt G A R S 1 Do do do do A F 1 Damascheradt do med dubbelt F 50 Bröst och Ryggharnesk af jern 2 Do och do hvaraf det ena emailleradt på bröstet Tid. inv. nr.: 1184 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 1184
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 öppen hjelm af jern i 16 delar med krona i drifvet arbete och med fast krage, etsad och förgylld, samt försedd med nithufvuden af messing, hufvan lös, slutande i en fyrkantig spets - af de ursprungliga bladen i kronan finnes endast 1 helt och 2:ne afbrutna, hjelmen att öpna framtill på kragen. Tid. inv. nr.: 2644 Nr. i föreg. inv.: 1184