Föremål

Dubbelbösspipa

Sprängd pipa från dubbelbössa cal. 12 för patron med centralantändning, slutning med kryssbult och radialklackar, tillverkad av Manufacture Liegoise d'Armes för Fr. Kühner, Stettin ca 1900, serienr 47594. Slätborrade pipor av damaskerat stål, trångborrade med ejektor, på pipans undersida radialklackar. Littrad spång, i utsparat fält inslagen silvertext: "FR. KUHNER STETTIN", spången baktill förlängd, hål för kryssbulten. På radialklackarnas platta stämplar, under h. pipa oval: M L, femuddig stjärna och krona (Stöckel sid. 191) samt därframför 7. Under v. pipa ML-stämpeln, därframför ELG och stjärna (Engelhart nr 3) POUR BALLE (E nr 17) samt 7. Under h. pipa därframför stämplat L E (E nr 16), otydlig stämpel. Under v. pipa 7 samt 17.2 (?), urtag på framkanten. Under pipmitten fastlött en rembygel. Riktmedel: Knoppkorn av mässing.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bösspipa
Kategori Bössor
Material
 • Stål
 • Silver
 • Mässing
Storlek
 • 12
 • Vikt 1475 g
 • 12
 • kaliber 17 mm (v)
 • Längd 762 mm (pipa)
Teknik
 • Damaskering
 • Inslagning
Antal 1
Datering 1900

1900 cirka

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
 • Signatur/Påskrift: T o femuddig stjärna
 • Signatur/Påskrift: NON POUR BALLE
 • Signatur/Påskrift: M L, femuddig stjärna, krona
 • Signatur/Påskrift: FR. KUHNER STETTIN
 • Signatur/Påskrift: Le Perron - Lièges obelisk (Stöckelnr 1495, 1505-1507)
Föremålsnummer 11159_LRK
Andra nummer Nr 1867: 30:93