Foto: Kalmö, Ulf, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

officersbardisan Holland

Klinga och holk i ett stycke. Klingan med längsgående mittås och mötande, jämnbreda skär med på båda sidor etsad ornering. Orneringen till en del bortnött. Överst en krigargestalt, därnedanför på ena sidan ett rektangulärt fält med mycket otydlig text: "SI DEUS PRO // NOBIS QUIS // CONTRA NOS // ANNO 1655". Därnedanför två koncentriska cirklar omslutande ett kungahuvud, profil h, otydlig omskrift: "IOHANNES CASIMIRUS D. G. ...". Klingans bas med två symmetriskt utsvängda vingar med etsad bladdekor. Dekoren på ena vingen helt bortslipad. På andra sidan nedanför krigaren ett rektangulärt fält med bladornament. Därnedanför lika dekor som på den andra sidan, otydlig text: "... D. G. IMP. P. O" Mellan klinga och holk en sexsidig, vulstformig hals. Holken sexsidig, uppåt avsmalnande. Upptill och nedtill en sexsidig fläns. Utgående från holkens nederdel två långa skenor smidda i ett stycke, l: 340 mm, fästade med vardera fyra grova nitar. Skaft av brunbetsad ask (enl. ant. i vägl. 1921 lettemholz - Brosimum Angletii - från Trinidad), runt tvärsnitt.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Bardisan
Kategori Bardisaner
Material Lettemholz (Brosimum Anbletii)
Storlek Längd 246 mm (klinga)
Teknik Etsning
Antal 1
Datering 1620 – 1629 (1620-tal)
Tidigare ägare Ägare: Johan II Kasimir av Polen
Inskription Dekor: krigare, Dekor: kungahuvud
Föremålsnummer 13054_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2307