Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Klenod, Chula Chakri, Maha Chakriorden, Thailand, att bäras i ordensbandet

Tecken, helt av 18 karats guld. Ring med relieftext, omgiven av dubbla, högervridna, kluvna flammor, på de yttre flammorna rankdekor. Genom ringen är stucket en treudd med profilerat, kort skaft, fastskruvad på ringens baksida. Vid den översta flamman fäst med scharner en genombruten trofégrupp av guld, på gruppens baksida en hake fäst med scharner. På ringens baksida graverad signatur samt stämpel:"18 C".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenstecken
Kategori Ordenstecken
Material Guld
Storlek Höjd 85 mm (hela), Höjd 50 mm (tecken), Längd 48 mm (treudd)
Antal 1
Tillverkningsplats Thailand (Siam)
Tillverkare Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Föremålsnummer 1342_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:471:c