Upphov: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Huggvärja, Tyskland, 1600-talets mitt.

Fäste av stål, utan pareranordning på insidan. Knapp omvänt lökformig, förhållandevis liten, utan ornering. Pareranordning bestående av en bågformigt böjd sidohandbygel utgående från den utdragna mitten av den förstärkta, släta kanten till den ovala, skålformiga parerplåten och upptill anslutande till knappens mitt, där fäst medelst en nit med slätt huvud. Sidohandbygelns nedre hälft vidgad och med konturerade kanter. Parerstänger platta med vidgade ytterändar, den främre böjd uppåt, den bakre nedåt. Ornering på sidohandbygelns och parerstängernas utsida i form av punsade (otydliga) rankornament, parerplåten med från insidan driven reliefornamentik, närmast liknande s.k. broskverk. Kavel med ovalt tvärsnitt, vidgad ovanför mitten och där med en runt om gående, stavformig list. Klädd med mörkbrunt skinn, sparsamt ornerad med pressade, varandra korsande, raka ränder. Klinga eneggad, obetydligt böjd, spetsen tvåeggad genom en konkavt slipad avfasning från ryggkanten. På båda sidor intill ryggkanten en längsgående hålkäl. På insidan ca 142 mm från basen ett inslaget, otydligt smedsmärke, liknande två sammanställda, utdragna X.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning huggvärja
Kategori Värjor
Material
 • Trä
 • Stål
 • Skinn
Storlek
 • Vikt 940 g
 • Bredd 30 mm (klinga)
 • Längd 917 mm (klinga)
 • Bredd 138 mm
 • Längd 1062 mm
Teknik
 • punsning
 • pressning
Antal 1
Datering
 • 1640 – 1660
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1600-talets mitt

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Fysiska egenskaper Färg: Mörkbrun
Föremålsnummer 12603_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5512
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 8
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 8
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 8
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 8