Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Runt stekfat med uppvikt brätte samt kupat lock av tenn.

Runt fat med uppvikt brätte av 4-stämplat tenn. Runt, kupat lock med knopp av 4-stämplat tenn. Stämplar, fatet:Ängelstämpel och rosstämpel med bokstäverna CTQ, 2 stadsstämplar (i sköldformat fält bokstaven G inom ornamentbård), 2 mästarstämplar (i sköldformat fält bokstäverna CTQ över törnkvist), GEFLE, årsbokstav A: 1742 (versal i antikvastil. ÄVen stor bokstav med antikva versaler/skrivstil användes i landsortsstäder för åren 1742-1782, enl. Santesson). Ristat MB. Stämplar, locket: 2 stadsstämplar och 2 mästarstämplar (som ovan) ordnade i ring. Fatet stämplat på undersidan av spegeln. Ängel- och rosstämpeln visar att tennet är av bästa kvalitet, enl. Magnus Green, Nordiska museet, 2006-10-26. Angripet av tennpest.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Fat med lock
Kategori Fat
Material Tenn
Storlek Diameter 380 mm, Diameter 315 mm, Höjd 45 mm, Höjd 155 mm
Teknik Gjutet
Antal 1
Datering 1759
Inskription Signatur/Påskrift: C T Q
Föremålsnummer 3711_SKO