Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavalleriofficersvärja

Fäste av stål. Knapp slät, ojämnt klotformig. Handbygel slät med tvärsnitt av smalt oval form, överdelen fäst vid knappens mitt med en skruv genom handbygelns uppvikta fot, mittpartiet med en tvärställd, oval knapp mellan två något indragna bårder. Nedtill övergår handbygeln på ut- och insidan i två stora parerplåtar, tillsammans asymmetriskt hjärtformiga (inre parerplåten mindre än den yttre) och med kraftigt förstärka kanter, som framtill ansluter till handbygelns nederdel. Kanternas mitt med en tvärställd, oval knapp. Parerplåtarna med genombrutet ytmönster, som, sett från utsidan har formen av tvinnade, smala band med mellanliggande, runda hål. Mittpartiet av yttre parerlåten utfylles av ett likaledes genombrutet spegelmonogram (AAJ?). På insidan mellan krysset och mitten av parerplåtens kant en bågformig tumbygel. Parerstänger raka, tämligen kraftiga och släta med droppformiga ytterändar, avslutade med små platta, ovala knappar. Av kavelns trästomme och lindning med ståltråd återstår endast framgent. Klingan, rak, tvåeggad och slipad med sexsidigt tvärsnitt, har ursprungligen haft en ca 40 mm lång ricasso, som vid klingans montering i fästet nedslipats och varav återstår ca 5 mm, synligt vid klingbasen. Starka delen med en synlig, ca 220 mm lång, tämligen bred hålkäl (som fortsätter in under krysset på den till tångens nederdel förändrade, ursprungliga ricasson). I hålkälen instansat på utsidan:"(M nu innanför krysset)VNSTEN", på insidan: "(A ej synligt) NDREIS". Udden avkortad och slipad med runduddad spets.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Ståltråd
Storlek Längd 923 mm (klinga), Bredd 34 mm (klinga)
Teknik punsning, flätning
Antal 1
Datering 1600 (1600-1660-tal)
Tillverkare Munsten, Andreas (Tillverkare)
Tidigare ägare Säljare: Fleetwood, Georg Abraham
Inskription Signatur/Påskrift: ANDREIS MVSTEN, Signatur/Påskrift: ANDREIS MVSTEN
Föremålsnummer 6473_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2128