Foto: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armring

Tre stora armringar av snodda, flätade tenar med djurhuvudändar.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Armring, Armringar
Kategori Dräkt och personlig utrustning
Material Silver
Antal 3
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 617311_HST
Relaterat förvärv 28830
Fyndplats Plats: Burge, Fornlämning: L1977:7032, Socken: Lummelunda socken, Kommun: Gotland kommun, Landskap: Gotland, Land: Sverige