Foto: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Hjullåspistol

Rund, slätborrad, blånerad pipa med åttsidig kammare och trumf. Pipans ovansida försedd med yttäckande ornering av påslaget guld i form av rankor inom förgylld ram, i rankverket på kammaren en uggla, trofégrupp med amasonsköld och svärd samt fågel, på pipans runda del en halvliggande man och kvinna med krus ur vilket vatten rinner samt däremellan fågel. I vinkel böjt svansskruvblad, placerat något lägre än pipans översida. På kammarens undersida en djupt inslagen stämpel liknande en treklöver. Fästning: Två häften. Pipan fäst med krysskruv underifrån samt två pipstift av mässing. Hjullås av tysk typ med plant, på utsidan blånerat låsbleck med förgylld kant. Yttäckande dekor av påslaget guld i form av rankverk samt bakom hjulet en halvliggande människofigur, bakom säkringen en drake, förgylld kant. Hjul täckt av plan kapsel med påslagen dekor i form av dubbelörn. Fängpanna med förgylld gavel, blankt fängpannelock med rörlig arm, rundat grepp, på låsbleckets kant därunder guldkant och påslagna, rundade plattor. Svarvad, förgylld tryckknapp. Förgylld hane med lång, rundad kropp med ås på utsidan, balusterformig nedre del, hals med svängd framkant. Rektangulära käkar med runda fasningar framför och bakom käkskruven, underkäken lös, käkskruv med kantigt huvud. Förgylld hanfjäder med delvis rundade kanter, bakre delen i form av blad, balusterformig studel, långt fjäderlöv. Invändiga låsdelar blanka. Säkring: Förgylld virvelsäkring med knoppformigt grepp, fjäder med blad svängt efter hjulets rundning. Fästning: Två låsskruvar från h. sida. Avtryckare: Svarvad, förgylld avtryckare. Stock av trä med i vinkel mot pipan böjd, bakåt avsmalnande kolv med stor, rund kolvkula, d: ca 81 mm, h ca 66 mm. Stocken helt täckt av genombrutet, förgyllt kopparbleck i fyra delar över kolvrygg, resten av stocken samt två halvor på kolvkulan. Reliefdekor i beslagsornamentik med blad och frukter, kartuscher, maskaroner och människoansikten, på v. sida två mot varandra vända, tritonliknande figurer med fanor, flankerande kartusch med människoansikte. På kolvens undersida en stående krigare i antikiserande rustning, i ena handen en lans, i den andra en sköld, samma figur finns på blecket på kolvryggen. Blecket framdraget över svansskruvbladet. Kraftigt välvt fäste för krysskruven. På kolvkulan finns en profilerad vulst.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning
 • Hjullåspistol
 • Poffert
Kategori Pistoler
Material
 • Trä
 • Stål
 • Mässing
 • Koppar
 • Guld
Storlek
 • Höjd 219 mm
 • Vikt 2290 g
 • kaliber 14 mm
 • Längd 276 mm (pipa)
 • Längd 489 mm
Teknik
 • Blånering
 • Förgyllning
 • Genombrytning
 • Påslagning
Antal 1
Datering
 • 1580 – 1599
 • 1575-01-01 – 1600-01-01

1500-talets slut

Tidigare ägare Gustav II Adolf av Sverige
Inskription
 • Dekor: drake
 • Dekor: krigare antikis. rustning
 • Dekor: treklöver
 • Dekor: människa halvliggande
 • Dekor: svärd
Föremålsnummer 7902_LRK
Andra nummer Nr 1867: 07:73:a
Litteratur
 • National Gallery of Art - Minneapolis Institute of Arts, ed. Michael Conforti and Guy Walton, Sweden - A Royal Treasury 1550-1700, katalog: 21
 • De tyska "Kleinmeister" och dekoreringen av vapen, Hellner, 1966, avb. på sida: 2 (Hellner, Brynolf)
 • Krigsbyten i Livrustkammaren, Nestor, 2007 (Nestor, Sofia)
 • Firearms of the Royal Armouries I, Drejholt, 1996, katalog: GIIA: 124 (Drejholt, Nils)
 • Gustav II Adolfsutställningen i Stockholm 1932, Gustav II Adolf, 1932
Historisk händelse Slaget vid Mitau (Krigsbyte)
Relaterat föremål I par med: 7903_LRK (Par med nr 7903.)