Föremål

Spjut

Upphov: Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Spjut
  • Spets
Material
Järn
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
852555_HST
Andra nummer
Undernummer: 2
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1931
Fyndplats
Arkeologisk kontext