Upphov: Anställd vid SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sedel

Museum Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Föremålsbenämning Sedel
Kategori Sedel
Valör 100 daler silvermynt
Material Papper
Storlek
  • Bredd 196 mm
  • Höjd 154 mm
Datering 1660
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Stockholms banco (Utgivare)
Föremålsnummer 801701_KMK
Andra nummer Undernummer: :213
Förvärvsnummer 22597