Föremål

Sköldbuckla

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Sköldbuckla
Kategori
Vapen och rustningar
Material
Järn
Antal
1
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1090527_HST
Andra nummer
Undernummer: I:2
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare